sabato 25 gennaio 2020
Paratiroidectomia videoassistita
SURRENECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA
Surrenectomia sinistra laparoscopica